Darllen er eich mwyn eich hun … 
yn ogystal ag er mwyn y plant

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn dangos bod rhieni heddiw yn darllen straeon amser gwely i’w plant yn amlach nag yr oedd eu rhieni hwy’n ei wneud ers talwm. 
Mae nifer y rhieni sy’n darllen straeon amser gwely’n rheolaidd i’w plant bron wedi dyblu mewn cenhedlaeth, gyda hanner yr holl rieni bellach yn darllen i’w plant bob nos.

Ond tra bod y nifer sy’n darllen straeon amser gwely i’w plant ar gynnydd, mae nifer yr oedolion sy’n codi llyfr i’w diddanu hwy eu hunain wedi cwympo – a’r rheswm a roddir amlaf yw ‘diffyg amser’.

Parhau i ddarllen