Cyhoeddi Teitlau Stori Sydyn 2015

Hanes streic y glowyr, union 30 mlynedd ar ôl diwedd y streic, wedi’i adrodd o safbwynt Siân James, Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, fydd un o 8 teitl Cyfres Stori Sydyn 2015.

Gydag un o bob chwe oedolyn yn dal i gael trafferth i ddarllen, mae ymgyrch Stori Sydyn yn anelu at chwalu rhwystrau drwy gynhyrchu llyfrau byr, bachog sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am £1. [1]

Bydd y teitlau canlynol ar gael o ddiwedd Chwefror 2015 ymlaen:

Teitlau Cymraeg (Y Lolfa)

O’r Llinell Biced i San Steffan – Siân James gydag Alun Gibbard

Bryn y Crogwr – Bethan Gwanas

Ar Dy Feic – Phil Stead

Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf – Gwyn Jenkins

Teitlau Saesneg (Accent Press)

Captain Courage – Gareth Thomas

My Sporting Heroes –Jason Mohammad

Cwtch Me If You Can – Beth Reekles

Code Black – Tom Anderson

Yn O’r Llinell Biced i San Steffan, bydd Siân James ac Alun Gibbard yn edrych ar hanes streic y glowyr 30 mlynedd yn ôl, ac yn olrhain hanes Siân pan oedd yn gyfrifol am redeg naw o ganolfannau i fwydo’r glowyr a’u teuluoedd yn ystod y streic yn 1984. Cafodd ei hymdrechion eu portreadu’n ddiweddar ar y sgrin fawr yn y ffilm Pride. Yn dilyn yr anghydfod, dychwelodd i fod yn fyfyriwr hŷn ym Mhrifysgol Abertawe cyn i’w diddordebau ym maes teuluoedd a merched arwain at yrfa fel Cyfarwyddwr Cymorth i Fenywod Cymru. Cafodd ei hethol i gynrychioli Dwyrain Abertawe dros y Blaid Lafur yn Etholiad Cyffredinol 2005, ac mae hi wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

 Ynghyd â stori Siân, mae teitlau Cymraeg cyfres 2015 Stori Sydyn yn cynnwys stori arswyd gan Bethan Gwanas, gorolwg ar ymdrechion y Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan yr hanesydd Gwyn Jenkins, a chipolwg difyr ar y byd seiclo cyfoes yng Nghymru gan Phil Stead.

Gareth Thomas, cyn-gapten Cymru, sy’n arwain y gad gyda theitlau Saesneg Quick Reads eleni. Yn Captain Courage, bydd Thomas yn defnyddio’i brofiad i roi cyngor ymarferol ar sut i oresgyn ofnau personol. Bydd ei lyfr yn sefyll ochr yn ochr â nofel ramant gan Beth Reekles; stori antur ym myd syrffio a osodwyd yn ystod stormydd ffyrnig 2014, gan y nofelydd a’r syrffiwr brwdfrydig Tom Anderson. Yn y pedwerydd teitl, bydd Jason Mohammad, sylwebydd Chwaraeon BBC, yn bwrw golwg dros ei hoff arwyr chwaraeon o Gymru.

Nododd Angharad Tomos ar ran Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae llyfrau Stori Sydyn yn fyr a bachog, yn cynnwys llai na chan tudalen yr un, ac wedi eu hysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl sy’n dymuno gwella eu sgiliau darllen a’u hyder. Ein nod yw goresgyn unrhyw drafferthion sy’n rhwystro pobl rhag teimlo’n hyderus wrth ddarllen, a dangos y gall darllen fod yn weithgaredd sy’n rhoi llawer o hwyl a mwynhad.”

 Am wybodaeth bellach, logos neu ddelweddau cysylltwch â:

Medi Jones-Jackson, Cyngor Llyfrau Cymru:
01970 624 151  medi.jonesjackson@cllc.org.uk

 

[1] Deeqa Jama and George Dugdale, Literacy: State of the Nation (National Literacy Trust, 2012)