Sialens Hunlyfr 2016

Llun 5 Atodiad DyLl 2016Wyddoch chi beth yw #hunlyfr?

Yn dilyn llwyddiant creu sialens #hunlyfr am y tro cyntaf i ddathlu Diwrnod y Llyfr llynedd, roeddem eisiau ysgogi’r un bwrlwm eto eleni a cheisio casglu mwy fyth ohonynt!
‘Ein bwriad yn syml yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen neu’n dal llyfr, ac i lwytho’r llun ar ffrwd Twitter @DYLLCymruWBDWales. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i’r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a’u bod wrth eu bodd â llyfrau o bob math.’
Beth i’w wneud:
1. Dewiswch lyfr – gall hwn fod yn hoff lyfr neu’n rhywbeth rydych yn ei ddarllen ar hyn o bryd
2. Tynnwch lun ohonoch eich hun yn darllen neu’n dal y llyfr
3. Anfonwch y llun atom ni: #hunlyfr @DYLLCymruWBDWales neu angharad.tomos@llyfrau.cymru
Yr actor Chris Kinahan fydd yn lansio ein sialens #hunlyfr eleni, a byddwch yn cael cipolwg ar gymeriad newydd y bydd Chris yn ei bortreadu yn ystod 2016. Bydd y sialens yn ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol ymgyrch Diwrnod y Llyfr ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni.