Llwyddiant i ‘Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd’ yng Nghanolfan Gelfyddydau y Memo, Y Barri

LLWYDDIANT I  ‘SIOE LYFRAU FWYAF Y BYD’ YNG NGHANOLFAN GELFYDDYDAU MEMO, Y BARRI

Gwesteion y Sioe: Steven Butler, Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith, Martin Brown ac Eloise Williams

PO_010317_WBD 2017_03 A full Memo Arts Centre are entertained by the Famous Five. 1.3.17 (Image Patrick Olner & Welsh Books Council)

Dydd Mercher, 1 Mawrth yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Waterstones

Cafwyd llwyddiant heddiw, gyda Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2017 yn dechrau’r dathliadau yng Nghymru ar ben-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed.

Fe wnaeth llywydd y Sioe, yr awdur plant Steven Butler, ddiddanu 650 o blant rhwng 8 a 13 mlwydd oed, a’u harwain drwy’r profiad o glywed gan yr awduron Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith ac Eloise Williams, yn ogystal â’r darlunydd Martin Brown, sy’n gyfrifol am y gyfres boblogaidd Horrible Histories.

Bydd Abi Elphinstone, awdur The Dreamsnatcher, yn ymddangos fel un o’r perfformwyr yn y Barri. “Mae’r ffaith bod Diwrnod y Llyfr yn dathlu ugain mlynedd yn profi ei fod yn sefydliad poblogaidd sy’n parhau i wneud plant yn gyffrous am ddarllen. A pha ffordd well o ddathlu na gyda taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd? Ni chewch ddigwyddiad llenyddol i blant sy’n well na hyn.”

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am Ddiwrnod y Llyfr ar www.worldbookday.com.