Adnodd Rygbi Sombis

Mae darllenwyr Sombis Rygbi yn gyfarwydd â’r anturiaethau doniol a dychrynllyd sy’n
symud yn gyfl ym, ac sydd wedi’u lleoli mewn tref lled-ddychmygol yng Nghymru, hanner
 ordd rhwng y byw a’r meirw yng ngwyll yr hydref.

Cafodd y llyfrau eu hysgrifennu am hwyl, er mwyn i ddarllenwyr ifanc eu mwynhau.
Mewn geiriau eraill – ni ddylai gwers am lyfrau Sombis Rygbi fod yn waith caled.

Mae gweithdai Dan Anthony i ysgolion, sy’n seiliedig ar fywyd yn Aberarswyd, yn  ffordd
wych o gael plant ifanc i ddarllen. I lawer o blant 8, 9 a 10 oed, Sombis Rygbi yw’r llyfr cyntaf maen nhw’n ei ddarllen o glawr i glawr. Mae’r straeon hefyd yn  ffordd wych o ysbrydoli llenorion ifanc i ddechrau gweithio ar eu syniadau eu hunain.

Mae’r adnodd hwn yn ategu’r llyfrau. Does dim rhaid i’r myfyrwyr fod wedi darllen pob un
o’r tair stori am y Sombis Rygbi – ond bydd angen iddynt wybod rhywfaint amdanynt. Amcan yr adnodd hwn yw annog darllen er pleser ac ysgrifennu – felly, lle mae angen i ddisgyblion ddarganfod rhywbeth, y lle i chwilio yw yn y llyfrau.

Yn yr adnodd hwn byddwn yn edrych ar rai o brif elfennau ysgrifennu stori (yn ôl Dan).
Bydd darllenwyr yn cael cyfle i fynegi eu barn eu hunain am storïau Sombis Rygbi. A bydd pawb yn gallu rhoi cynnig ar lunio’u storïau eu hunain.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd