Adnodd Steve’s Dreams

Mae Steve’s Dreams yn ymwneud â’r byd go iawn ac, wrth gwrs, mae’n ymwneud â’r dychymyg, pethau rydym i gyd yn eu rhannu.

Mae gweithdai Dan Anthony i ysgolion, sy’n seiliedig ar fywyd yn Pendown, tref oddi ar draffordd fawr sy’n rhuthro i mewn i Gymru, yn archwilio rhannau breuddwydiol ein dychymyg drwy edrych ar rannau cyffredin ein byd.

Mae storïau Steve’s Dreams wedi eu hysgrifennu am hwyl, er mwyn i ddarllenwyr ifanc eu mwynhau. Mewn geiriau eraill – y peth diwethaf y dylai gwers am lyfrau Steve’s Dreams fod yw gwaith caled.

Amcan yr adnodd hwn yw annog darllen er pleser ac ysgrifennu – felly lle mae angen i ddisgyblion ddarganfod pethau – y lle i chwilio yw yn y llyfrau. Yn yr adnodd hwn byddwn yn edrych ar rai o brif elfennau ysgrifennu stori (yn ôl Dan).

Cai darllenwyr y cyfle i fynegi eu barn eu hunain am storïau Steve’s Dreams. A bydd pawb yn gallu dechrau eu storïau eu hunain.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd