Darlith Diwrnod y Llyfr 2017: Peter Florence

DYLL_gwahoddiad-darlith_2017_CYM

Eleni, bydd cynulleidfa darlith flynyddol Diwrnod y Llyfr yn treulio noson ddifyr tu hwnt yng nghwmni ysbrydoledig Peter Florence, cyfarwyddwr Gŵyl y Gelli. Testun ei sgwrs fydd ‘Dychmygwch y Byd: Hanes am lyfrau a gwyliau’. Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gydnabod cyfraniad ariannol hael Mererid ac Angharad Puw Davies tuag at y ddarlith, a hynny er cof am eu rhieni, Roger a Catrin Puw Davies, a gyfrannodd gymaint i’r byd llyfrau yng Nghymru.

Cynhelir y ddarlith yn y Pierhead, Bae Caerdydd, nos Iau, 2 Mawrth. Darperir lluniaeth ysgafn am 6.00 pm a bydd y ddarlith yn dechrau am 6.30 pm. Darlith i wahoddedigion yn unig yw hon, wedi ei noddi gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, fydd yn ei mynychu. Cysylltwch â Menai Williams (menai.williams@llyfrau.cymru, 01970 624151) am wybodaeth bellach.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd