Enillwyr y Gystadleuaeth

 

 

 

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl, a hynny gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn y Senedd i arddangos uchafbwyntiau’r dathliadau bywiog a gafwyd yng Nghymru drwy’r flwyddyn 2016 i nodi canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Gyngor Llyfrau Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, fel rhan swyddogol o’r dathliadau Roald Dahl 100. Cafwyd ymateb wych, gyda 568 o blant o bob rhan o Gymru’n cymryd rhan ac yn anfon eu straeon antur eu hunain i’w beirniadu gan yr awduron Phil Carradice, Horatio Clare ac Elin Meek. Cafodd y beirniaid dasg anodd i benderfynu pa straeon i’w rhoi ar y rhestr fer, a thasg fwy heriol fyth i ddewis enillydd ym mhob un o’r pedwar categori. Dyma restr o’r enillwyr:

Ella Forster, o Ysgol Gymunedol Llandudoch, Sir Benfro, oedd enillydd y Categori Cynradd Saesneg gyda’i stori The Squenguanaflion, yn null Roald Dahl (Ail wobr: Nikita Averell Radchenko). Daniel Jones, o Ysgol Ffridd y Llyn, Bala, oedd enillydd y Categori Cynradd Cymraeg gyda’i stori Does Neb yn Gwybod (Ail wobr: Mari Williams). Yn y Categori Uwchradd, gadawodd Josh Kenny o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe, Abertawe, argraff ddofn ar y beirniaid gyda’i stori am Grandad’s Rocket, ac ef a ddewiswyd yn enillydd y Categori Uwchradd Saesneg (Ail wobr: Ffion Haf Davies). Ac enillodd Chloe Stacey, o Ysgol Gyfun Garth Olwg, Pontypridd, y wobr gyntaf gyda’i stori hithau, Melltith Stryd Fawr, yn y Categori Uwchradd Cymraeg (Ail wobr: Emily Fullard-Jones).

Dywedodd Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru:  “Roeddem wrth ein boddau fod cynifer wedi cymryd rhan, a braint oedd darllen pentwr o straeon oedd yn gynnyrch dychymyg byw y plant. Diolch o galon i’r holl blant a gyfrannodd eu straeon, ac i’r athrawon a’r rhieni am eu cefnogaeth hwythau i’r gystadleuaeth.”

Bydd straeon enillwyr y gystadleuaeth, a’r rhai ar y rhestr fer, yn cael eu cyhoeddi mewn antholeg a fydd ar gael drwy Gymru erbyn mis Medi 2017. Am fwy o wybodaeth am y casgliad yma, ewch i’r dudalen Antholeg ar y wefan yma.

 

 

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd