Diwrnod y Llyfr

Print

Mae Diwrnod y Llyfr yng Nghymru yn cael ei gydlynu gan Cyngor Llyfrau Cymru a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2018 ar ddydd Iau, 1 Mawrth 2018.  Bydd pecynnau adnoddau yn cael eu hanfon i ysgolion yn ystod mis Ionawr a dechrau Chwefror 2018. I gofrestru am becyn adnoddau ewch i http://www.worldbookday.com/registernow/

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch #hunlyfr cliciwch yma

Os hoffech chi dderbyn mwy o wybodaeth am Ddiwrnod y Llyfr yna cysylltwch gydag Angharad Wyn Sinclair ar y manylion isod.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad ynglŷn â Diwrnod y Llyfr at Angharad Wyn Sinclair yn y Cyngor Llyfrau.

Ffôn: 07896 664797 E-bost: angharad.sinclair@llyfrau.cymru

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd