Cystadleuaeth Mellten

Wyt ti eisiau creu cymeriad neu stribed cartŵn dy hun?
Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2018 rydym yn rhedeg cystadleuaeth arbennig ar y cyd gyda comig Mellten.

Bydd y plentyn buddugol yn ennill darn o waith celf gwreiddiol gan grëwr Mellten, Huw Aaron, tocyn teulu ar gyfer Gŵyl y Gelli 2018, a bydd ei stribed yn cael ei gynnwys yn y rhifyn nesaf o Mellten!

Caiff dy ddosbarth wobr arbennig hefyd, sef ymweliad gan Huw Aaron i gynnal gweithdy cartwnio.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bawb, ac mae’r dewis gyda chi i gwblhau’r stribed cartŵn Capten Clonc isod (mae fersiwn i’w brintio ar wefan mellten.com), neu i greu cymeriad neu stribed cartŵn newydd.

clonc_estron_strip

Anfona dy waith at cllc.plant@llyfrau.cymru, neu trwy’r post at “Cystadleuaeth Mellten”, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB.

Dyddiad Cau: 31 Mawrth 2018

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd