Darlith Diwrnod y Llyfr 2016: Meilyr Rowlands

Llun 14 Atodiad DyLl 2016

Un o uchafbwyntiau Diwrnod y Llyfr yw’r ddarlith flynyddol a gynhelir eleni yn y Pierhead, Bae Caerdydd, nos Fawrth, 1 Mawrth. Y siaradwr gwadd fydd Meilyr Rowlands, y Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Testun ei sgwrs fydd ‘Beth sydd werth ei ddysgu? Hanes personol drwy lyfrau’. Darperir lluniaeth ysgafn am 6.00 pm a’r ddarlith i ddechrau am 6.30 pm. Mae hon yn ddarlith i wahoddedigion yn unig wedi ei noddi gan Huw Lewis AC. Bydd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, hefyd yn mynychu’r digwyddiad.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn falch o gydnabod cyfraniad hael tuag at y ddarlith gan Mererid ac Angharad Puw Davies er cof am eu rhieni, Roger a Catrin Puw Davies, a gyfrannodd gymaint i’r byd llyfrau yng Nghymru. Cysylltwch â Menai Williams ar 01970 624151 am ragor o wybodaeth: menai.williams@llyfrau.cymru

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd