Sioe Lyfrau Fwyaf ar Daith 2018

RHESTR WYCH O AWDURON A DARLUNWYR AR GYFER TAITH  SIOE LYFRAU FWYAF Y BYD

Cyhoeddwyd rhestr anhygoel o awduron a darlunwyr ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd, a gynhelir yn Aberystwyth a Chaerfyrddin am y tro cyntaf erioed eleni. Bydd bron i 1,500 o blant, rhwng 9 ac 11 oed, yn mynychu’r digwyddiadau yma a hynny am ddim.

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal y sioe ar ddydd Mercher, 28 Chwefror 2018. Caiff y sioe ei chyflwyno gan yr awdur Steven Butler ac mae’n cynnwys yr awduron adnabyddus Frank Cottrell-Boyce, Atinuke, Malachy Doyle, Tracey Corderoy a Steven Lenton, a Jonathan Meres.

Yn ystod yr wythnos ganlynol, ar ddydd Mercher, 7 Mawrth 2018, bydd Theatr y Lyric, Caerfyrddin yn cynnal y sioe, lle bydd casgliad trawiadol arall o awduron, beirdd a darlunwyr Cymraeg. Bydd Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam, yn ymuno â Mererid Hopwood, Aneirin Karadog, Huw Aaron, Huw Davies Meleri Wyn James.

Wedi’u trefnu gan Gyngor Llyfrau Cymru mewn partneriaeth â Diwrnod y Llyfr a Waterstones, mae’r ddau ddigwyddiad yng Nghymru yn rhan o daith ledled y Deyrnas Unedig sydd hefyd yn ymweld â’r lleoedd canlynol: Dulyn, Croesoswallt, Doncaster, Brighton a Newcastle. Ym mhob lleoliad, mae Diwrnod y Llyfr yn gweithio’n agos gyda phartneriaid lleol i ddod â’r digwyddiadau yn fyw, gan drefnu llyfrwerthu a chydlynu gydag ysgolion lleol i wahodd plant i fynychu’r sioeau. Yn ychwanegol at y dyddiadau hyn, bydd dwy sesiwn 30 munud arbennig ar-lein ar gyfer ysgolion, siopau llyfrau a llyfrgelloedd, gan gynnwys eitem drawiadol ar ddarlunio, ar gael i’w lawrlwytho o wefan Diwrnod y Llyfr. (Mae’r sesiynau ar-lein yma ar gael yn yr iaith Saesneg yn unig.)

Dywedodd Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Mae’n gyfle ardderchog i blant lleol gael eu diddanu a’u hysbrydoli gan awduron gwych. Mae’r cyfle i ryngweithio gydag awduron a darlunwyr o’r safon hon yn gallu plannu hedyn a all dyfu i fod yn gariad gwirioneddol at ddarllen a llenyddiaeth.’

Poster Sioe_Caerfyrddin_CYM_final  Poster Sioe_Aberystwth_CYM_dimbleed

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd