Sioe Lyfrau Fwyaf Barri 2017

BBSOE Barry_CYM

final-dyll_gwahoddiad-sioe_2017_proflen5_page_1final-dyll_gwahoddiad-sioe_2017_proflen5_page_2

TAITH ‘SIOE LYFRAU FWYAF Y BYD’ DIWRNOD Y LLYFR YN DOD I’R BARRI

 Gwesteion arbennig y Barri: Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith, Martin Brown ac Eloise Williams

Dydd Mercher, 1 Mawrth, yng Nghanolfan Celfyddydau Memo, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Waterstones

Mae Diwrnod y Llyfr wedi cyhoeddi enwau’r gwesteion arbennig ar gyfer taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2017, a fydd yn cynnwys dros 30 o awduron a darlunwyr, ac yn ymweld â phum lleoliad ledled y DU ac Iwerddon i ddathlu ugain mlynedd o Ddiwrnod y Llyfr.

Bydd Abi Elphinstone, awdur The Dreamsnatcher, yn rhan o’r sioe yn y Barri. “Mae’r ffaith fod Diwrnod y Llyfr yn dathlu ugain mlynedd yn dangos ei fod bellach yn sefydliad poblogaidd sy’n parhau i wneud plant yn gyffrous am ddarllen. A pha ffordd well o ddathlu na gyda thaith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd? Ni chewch ddigwyddiad llenyddol gwell na hyn i blant.”

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal rhwng 27 Chwefror a 3 Mawrth, gan fynd i bob cwr o’r DU ac Iwerddon a chyrraedd 6,000 o blant. Y dinasoedd sy’n cynnal y daith eleni yw Glasgow, Coventry, y Barri, Llundain a Dulyn. Ym mhob lleoliad, bydd Diwrnod y Llyfr yn gweithio’n agos gyda phartneriaid lleol a fydd yn dod â’r digwyddiadau yn fyw, gan drefnu gwerthu llyfrau a chydgysylltu ag ysgolion lleol i wahodd plant.

Mae Kirsten Grant, Cyfarwyddwr Diwrnod y Llyfr, yn edrych ymlaen yn eiddgar i’r daith ddechrau: “Mae Diwrnod y Llyfr yn ymwneud â lledaenu’r pleser o ddarllen i bob person ifanc yn y DU. Rydym yn hynod o falch o ddathlu ein pen-blwydd yn ugain oed, a chawsom amser gwych! Yn ôl yr arfer, ein nod yw cyflwyno rhai o’r awduron a’r darlunwyr gorau i filoedd o blant ledled y DU ac Iwerddon.”

Ychwanegodd: “Mae Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn un o drysorau pennaf Diwrnod y Llyfr, ac ni allem fod wedi gofyn am well gwesteion i’n helpu i ddathlu’r garreg filltir anhygoel hon. Rydym yn edrych ymlaen at weld cynulleidfaoedd ifanc yn profi rhai o’r digwyddiadau awdur/darlunydd gorau erioed.”

 Angharad Sinclair, Rheolwr Cynlluniau Hyrwyddo Darllen gyda Chyngor Llyfrau Cymru, sydd wedi cyd-drefnu’r digwyddiad yn y Barri gyda Kirsten Grant. “Mae Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd yn rhywbeth rydym yn edrych ymlaen ato bob blwyddyn ac mae’n ddigwyddiad ardderchog i fod yn rhan ohono gan ei fod yn ffordd arbennig o ddathlu’r hwyl y gall llyfrau a darllen ei rhoi. Eleni, mae’n wych gallu rhoi cyfle i ysgolion ardal Bro Morgannwg gwrdd â rhai o awduron a darlunwyr plant mwyaf poblogaidd ein hoes.”

 

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd