Adnoddau:

Adnodd Rygbi Sombis

Mae darllenwyr Sombis Rygbi yn gyfarwydd â’r anturiaethau doniol a dychrynllyd sy’n
symud yn gyfl ym, ac sydd wedi’u lleoli mewn tref lled-ddychmygol yng Nghymru, hanner
 ordd rhwng y byw a’r meirw yng ngwyll yr hydref.

Cafodd y llyfrau eu hysgrifennu am hwyl, er mwyn i ddarllenwyr ifanc eu mwynhau.
Mewn geiriau eraill – ni ddylai gwers am lyfrau Sombis Rygbi fod yn waith caled.

Mae gweithdai Dan Anthony i ysgolion, sy’n seiliedig ar fywyd yn Aberarswyd, yn  ffordd
wych o gael plant ifanc i ddarllen. I lawer o blant 8, 9 a 10 oed, Sombis Rygbi yw’r llyfr cyntaf maen nhw’n ei ddarllen o glawr i glawr. Mae’r straeon hefyd yn  ffordd wych o ysbrydoli llenorion ifanc i ddechrau gweithio ar eu syniadau eu hunain.

Mae’r adnodd hwn yn ategu’r llyfrau. Does dim rhaid i’r myfyrwyr fod wedi darllen pob un
o’r tair stori am y Sombis Rygbi – ond bydd angen iddynt wybod rhywfaint amdanynt. Amcan yr adnodd hwn yw annog darllen er pleser ac ysgrifennu – felly, lle mae angen i ddisgyblion ddarganfod rhywbeth, y lle i chwilio yw yn y llyfrau.

Yn yr adnodd hwn byddwn yn edrych ar rai o brif elfennau ysgrifennu stori (yn ôl Dan).
Bydd darllenwyr yn cael cyfle i fynegi eu barn eu hunain am storïau Sombis Rygbi. A bydd pawb yn gallu rhoi cynnig ar lunio’u storïau eu hunain.

Adnodd Steve’s Dreams

Mae Steve’s Dreams yn ymwneud â’r byd go iawn ac, wrth gwrs, mae’n ymwneud â’r dychymyg, pethau rydym i gyd yn eu rhannu.

Mae gweithdai Dan Anthony i ysgolion, sy’n seiliedig ar fywyd yn Pendown, tref oddi ar draffordd fawr sy’n rhuthro i mewn i Gymru, yn archwilio rhannau breuddwydiol ein dychymyg drwy edrych ar rannau cyffredin ein byd.

Mae storïau Steve’s Dreams wedi eu hysgrifennu am hwyl, er mwyn i ddarllenwyr ifanc eu mwynhau. Mewn geiriau eraill – y peth diwethaf y dylai gwers am lyfrau Steve’s Dreams fod yw gwaith caled.

Amcan yr adnodd hwn yw annog darllen er pleser ac ysgrifennu – felly lle mae angen i ddisgyblion ddarganfod pethau – y lle i chwilio yw yn y llyfrau. Yn yr adnodd hwn byddwn yn edrych ar rai o brif elfennau ysgrifennu stori (yn ôl Dan).

Cai darllenwyr y cyfle i fynegi eu barn eu hunain am storïau Steve’s Dreams. A bydd pawb yn gallu dechrau eu storïau eu hunain.

Teitlau Stori Sydyn 2014

Mae lansio teitlau Stori Sydyn/Quick Reads 2014 yr wythnos hon yn gyfle gwych i oedolion godi llyfrau byr, difyr y gallant eu mwynhau – a hynny am ddim ond £1 yr un.