Adnoddau:

Teitlau Stori Sydyn 2014

Mae lansio teitlau Stori Sydyn/Quick Reads 2014 yr wythnos hon yn gyfle gwych i oedolion godi llyfrau byr, difyr y gallant eu mwynhau – a hynny am ddim ond £1 yr un.