BookSlam 2017

Disgyblion yn serennu mewn Cystadlaethau Darllen Genedlaethol

YSGOL STEBONHEATHCafodd tîm o ddarllenwyr brwd o Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, eu coroni’n Bencampwyr BookSlam 2017, cystadleuaeth ddarllen y Cyngor Llyfrau i blant yn seiliedig ar lyfrau Saesneg o Gymru.

Cynhaliwyd y rownd genedlaethol yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, yn ddiweddar, a gwelwyd disgyblion cynradd o bob cwr o Gymru’n cystadlu i fod yn bencampwyr cenedlaethol. Eu tasg oedd creu argraff ar y beirniaid mewn dwy rownd – sef trafodaeth am 10 munud, a chyflwyniad dramatig yn para 8 munud, yn seiliedig ar eu dewis o lyfrau.

Ar ôl diwrnod o gystadlu brwd, Ysgol Gynradd Stebonheath, Llanelli, a ddyfarnwyd yn bencampwyr BookSlam, ar ôl iddynt greu argraff arbennig ar feirniad y trafodaethau gyda’u gwybodaeth am y nofel The Darkest of Days gan Gareth F. Williams. Yn rownd y cyflwyniadau, fe wnaethant blesio’r beirniad gyda’u dehongliad o The Valley of Whispers gan Karla Brading

Yn ystod y dydd, cafodd yr holl blant a’r athrawon gyfle hefyd i fwynhau cwmni hwyliog yr awdures Eloise Williams.

Eleni, Lowri Haf Cooke oedd yn beirniadu’r trafodaethau ac Eleri Twynog oedd yn beirniadu’r cyflwyniadau.

Dywedodd Helen Jones, Pennaeth yr Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen, ‘Nod BookSlam yw cael plant o bob cwr o Gymru i ddarllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maent wedi’i ddarllen, gallant ddefnyddio’u dychymyg i ddod â’r llyfrau’n fyw yn eu cyflwyniadau. Pleser o’r mwyaf oedd gweld y plant yn llawn brwdfrydedd yn ystod rownd genedlaethol BookSlam a hoffem ddiolch yn ddiffuant i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n gwneud y digwyddiadau hyn yn bosibl.’

Cipiwyd yr ail safle gan Ysgol Gynradd Gatholig San Padrig, Caerdydd, a’r trydydd safle gan Ysgol Gynradd Pont Siôn Norton, Rhondda Cynon Taf, gydag Ysgol Broad Haven, Sir Benfro yn cipio’r wobr am y perfformiad gorau .

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr, sef Gomer, Lolfa, Carreg Gwalch, Firefly a Rily, gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y cystadlaethau i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim i gofio am yr achlysur.

Thanks to the support of publishers, Gomer, Y Lolfa, Carreg Gwalch, Firefly and Rily, every child who took part in the competition was invited to choose a free book to take home as a memento of the day.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd