Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

Dahlightful Comp_A5_CYM_new

MAE'R GYSTADLEUAETH HON NAWR WEDI CAU: I gael gwybodaeth am yr enillwyr cyfeiriwch at adran Rhestr Fer & Enillwyr ar y wefan yma.

DIWEDDARIAD PWYSIG (12 Gorffennaf 2016) :

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth hon wedi cael ei ymestyn hyd at 23 Medi 2016. Gwnaed y penderfyniad hwn er mwyn parhau i hyrwyddo’r cyfle yma trwy gydol yr haf fel rhan o’r Sialens Ddarllen yr Haf mewn llyfrgelloedd ar draws Cymru. Mae’r Sialens ar thema Dahl eleni, sef Darllen Mawr Direidus. Bydd yr estyniad yma hefyd yn rhoi cyfle i ysgolion gymryd rhan ym mis Medi wrth ddathlu pen-blwydd Dahl ar 13 Medi.

Mae croeso i chi anfon unrhyw geisiadau cyflawn i ni nawr ar y manylion isod. Ond os ydych yn dymuno ychwanegu unrhyw geisiadau pellach , yna mae croeso i chi wneud hynny dros y misoedd nesaf.

CYFLWYNO CEISIADAU:

Anfonwch ceisiadau electronig i’r e-bost yma – angharad.tomos@llyfrau.cymru

 Anfonwch ceisiadau ysgrifenedig trwy’r post at y cyfeiriad isod –

Angharad Tomos
Cyngor Llyfrau Cymru
Castell Brychan
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2JB

Gallwch lawrlwytho pecyn cystadleuaeth trwy clicio ar y linc yma: Pecyn Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

Gallwch lawrlwytho taflenni gweithgaredd trwy clicio ar y linc yma: Taflenni Gweithgaredd Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

Gallwch lawrlwytho poster A3 trwy clicio ar y linc yma: Poster A3 Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

CYFLE UNIGRYW I YSGOLION YNG NGHYMRU YN UNIG!

GALLWCH ENNILL GWOBRAU GWYCH AR GYFER EICH YSGOL, A RHOI CYFLE I’CH DISGYBLION WELD EU GWAITH MEWN PRINT

Mae’r gystadleuaeth hon yn agored i ysgolion yng Nghymru yn unig, felly mae’n gyfle ardderchog i’ch ysgol chi ennill un o’r gwobrau gwych isod!

  • Sioe Roald Dahl – Dychmygwch! ar gyfer eich ysgol chi (gwerth £150!)
  • Gwerth £100 o lyfrau darllen
  • Sylw i’ch ysgol chi mewn casgliad a gyhoeddir o weithiau ar y rhestr fer

Mae Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl, yn gystadleuaeth swyddogol Roald Dahl 100 Cymru i blant sy’n mynychu Ysgol Gynradd (Blwyddyn 3 i 6) neu Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7 i 13) yng Nghymru.

Yn 2016 rydym yn nodi 100 mlynedd ers geni Roald Dahl – storïwr gorau’r byd! Mae 2016 hefyd yn Flwyddyn Antur yma yng Nghymru! Felly, rydym yn gofyn i blant Cymru ysgrifennu eu straeon antur eu hunain, wedi eu hysbrydoli gan waith Dahl – yna eu hanfon i Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl erbyn 23 Medi 2016.

Nid yn unig mae’r weithgaredd hon yn cynnig cyfle heriol a hwyliog i’r plant – gallent hefyd weld eu gwaith mewn print! Bydd y straeon buddugol a’r rhai ar y rhestr fer yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr a fydd ar werth ledled Cymru.

Bydd y gystadleuaeth yn agored i dderbyn cynigion rhwng 30 Mai a 23 Medi 2016. Mae yna becyn pwrpasol ar gael, yn cynnwys cynllun gwers a thaflenni gweithgareddau dosbarth, er mwyn ei gwneud yn rhwydd ac yn hwyl i blant roi cynnig arni a chymryd rhan.

Gellir lawrlwytho’r rhain o 30 Mai ymlaen.

Os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â mi ar angharad.tomos@llyfrau.cymru

A pheidiwch ag anghofio helpu eich ysgol gyfan i ymuno â gweddill y byd wrth ddathlu pen-blwydd Roald Dahl ar 13 Medi trwy gofrestru am eich pecyn parti Diwrnod Roald Dahl, yn rhad ac am ddim, yn www.roalddahl.com/party! Ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at ddarllen Straeon Difyr y plant!

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd