Antholeg Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl

StraeonDahl_CLAWR

Yn dilyn Cystadleuaeth Straeon Difyr Dahl a gynhaliwyd llynedd i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl, mae’r straeon ar y rhestr fer wedi’u cynnwys yn y casgliad lliwgar hwn a ddarluniwyd gan Shoo Rayner.

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan.

Mae croeso i chi gysylltu â Cyngor Llyfrau Cymru am gopi electronig o’r llyfr pe byddai hyn yn ddefnyddiol i chi. (angharad.sinclair@llyfrau.cymru)

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd