Rhestrau Darllen

Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth am beth i’w ddarllen nesaf gyda’ch plentyn ? A yw ef neu hi yn mwynhau darllen llyfrau ar bwnc penodol? Efallai eich bod yn chwilio am lyfr i helpu gyda gwaith cartref neu brosiect ysgol . Beth am bori trwy’r restrau llyfrau hyn i weld beth sydd ar gael?
  1. Rhestr Roald Dahl
  2. Rhestr Chwaraeon
  3. Rhestr Teithio
  4. Rhestr Rhyfel
  5. Rhestr Gwaith Cartref
  6. Rhestr Chwedl & Antur
  7.  Rhestr Anifeiliaid
  8. Rhestr Mor-ladron

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd