Darlith Diwrnod y Llyfr 2015: Jackie Morris

Jackie Morris, awdur, arlunwraig a darlunwraig fyd-enwog, yw’r siaradwraig wadd yn narlith Diwrnod y Llyfr eleni. Cynhelir y ddarlith nos Fercher, 4 Mawrth, yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd.

 DarlithInvite

Mae hi’n awdur rhyngwladol sydd bellach yn byw mewn bwthyn bychan ar arfordir Sir Benfro. Bu’n weithgar iawn yn ddiweddar yn ei chefnogaeth i lyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru. Mae gwaith Jackie yn cael ei lywio a’i ddylanwadu gan ei chariad dwfn at fyd natur sydd wedi’i harwain i archwilio bydoedd eirth, cathod, adar a morfilod. Mae Jackie yn enwog am gyfuno’r diddordeb hwn â’r weledigaeth gyfareddol mae ei holl waith wedi ymdrochi ynddi. Mae’r cyfuniad o’r ddau fyd yn creu gweithiau celf gain a llyfrau trawiadol ac unigryw sydd yn boblogaidd ar draws y byd.

Enillodd wobr Tir na n-Og ddwywaith am ei chyfrolau Cities in the Sea a The Seal Children, ac yn 2006 cafodd ei chomisiynu i ddiwygio cloriau’r llyfrau cyfresi Robin Hobbs sydd yn gwerthu yn eu miloedd ledled y byd.

Yn ei haraith, bydd Jackie yn dadansoddi’r berthynas unigryw rhwng byd geiriau a lluniau gan adlewyrchu ei phersbectif fel awdur a darlunydd. “Rydw i wedi bod yn rhan o’r byd cyhoeddi ers 30 mlynedd, ac yn y cyfnod hwnnw gwelais newidiadau mawr. Mae’n fyd heriol ac anodd ar adegau, ond mae profi’r wefr o weld llythrennau syml ar bapur yn troi’n gymeriadau ac yn lleoliadau yn y dychymyg yn gwneud y cyfan yn werth chweil.”

Digwyddiad blynyddol a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru yw Darlith Diwrnod y Llyfr, ac mae hi’n un elfen o ddathliadau ledled Cymru i nodi’r achlysur a gynhelir eleni ar 5 Mawrth. Dywedodd Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor:

“Mae Diwrnod y Llyfr yn ddigwyddiad pwysig yng Nghymru erbyn hyn ac yn un sydd wedi’i hen sefydlu yng nghalendr y diwydiant llyfrau yn ogystal ag ysgolion a llyfrgelloedd. Mae’n ddiwrnod o ddathlu ac yn gyfle gwych i roi sylw i lyfrau a darllen. Mae’r ddarlith flynyddol yn rhan bwysig o’r rhaglen ddathliadau ac eleni fe fydd Jackie Morris, yr awdur a’r arlunydd o Sir Benfro, yn ymuno â ni i sôn am berthynas y gair a’r llun ac fel y mae ei straeon yn sbardun i’w gwaith celf.”

Noddir y digwyddiad gan Mererid ac Angharad Puw Davies er cof am eu rhieni, Roger a Catrin Puw Davies, a gyfrannodd cymaint i’r byd llyfrau yng Nghymru dros gyfnod maith. Cynhelir Diwrnod y Llyfr 2015 ar ddydd Iau 5 Mawrth, gyda nifer fawr o ddigwyddiadau difyr yn cael eu trefnu ledled Cymru.

#dathludarllen/#lovetoread

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd