Teitlau Stori Sydyn 2014

Headhunter, Jade Jones

Headhunter by Jade Jones

Dilynwn siwrne ysbrydoledig Jade Jones, enillydd medal aur yng Ngêmau Olympaidd Llundain, wrth iddi ail-fyw’r stori arweiniodd at gyrraedd y brig yn 2012.

Prynwch

Gareth Jones: y dyn oedd yn gwybod gormod, Alun Gibbard

Gareth Jones: y dyn oedd yn gwybod gormod by Alun Gibbard

Alun Gibbard sy’n mynd â ni yn ôl i’r 1930au wrth ddilyn trywydd Gareth Jones, y newyddiadurwr o’r Barri a ddatgelodd i’r byd effaith andwyol polisïau Stalin ar boblogaeth yr Wcráin. A wnaeth y straeon a adroddwyd ganddo am y newyn enbyd yn yr Undeb Sofietaidd arwain at ei lofruddiaeth yn 1935? Dyma’r tro cyntaf i’w stori gael ei hadrodd yn Gymraeg.

Prynwch

Do Not Go Gentle, Phil Carradice

Do Not Go Gentle by Phil Carradice

Portread ffuglennol o oriau olaf Dylan Thomas, yn rhan o ddathliadau canmlwyddiant geni’r bardd, gan yr awdur Phil Carradice.

Prynwch

Aled a’r Fedal Aur, Aled Sion Davies

Aled a’r Fedal Aur by Aled Sion Davies

Stori’r pencampwr paralympaidd Aled Sion Davies. Enillodd fedal aur am daflu’r ddisgen a medal efydd am daflu’r siot yng Ngêmau Paralympaidd Llundain 2012. Yn 21 mlwydd oed, roedd yn un o’r athletwyr ieuengaf yn nhîm Prydain ac yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus.

Prynwch

Be your own boss, Alison Stokes

Be Your Own Boss by Alison Stokes

Ydych chi erioed wedi meddwl dechrau busnes? Cawn yma straeon nifer o bobl sydd wedi mentro ac sy’n rhannu eu hawgrymiadau sut i droi eich syniadau chi yn fusnes llewyrchus.

Prynwch

Foxy’r Llew, Jonathan Davies

Foxy’r Llew by Jonathan Davies

Cyfrol yn dilyn hanes bywyd a gyrfa’r chwaraewr rygbi poblogaidd Jonathan Davies, canolwr Cymru a’r Llewod. Mae’n un o chwaraewyr amlycaf Cymru erbyn hyn ac mae wedi ennill bron i 40 cap. Cafodd ei ddewis i chwarae i dîm y Llewod ar eu taith lwyddiannus i Awstralia yn 2013.

Prynwch

Lionheart, Richard Hibbard

Lionheart by Richard Hibbard

Richard Hibbard, seren taith y Llewod i Awstralia’r llynedd, sy’n edrych yn ôl ar ei siwrne o’i wreiddiau ym Mhort Talbot i chwarae rygbi dros ei wlad ac i dîm y Llewod.

Prynwch

Oswald, Lleucu Roberts

Oswald by Lleucu Roberts

Newyddiadurwr wedi ymddeol yw Oswald, a’i waith oedd ysgrifennu teyrngedau mewn papurau newydd. Fe gollodd ei waith ar ôl iddo lunio teyrnged i gariad ei fam, er nad oedd hwnnw wedi marw. Ond mae’n dal i ddilyn angladdau ac yn cofnodi’r manylion i gyd yn ei lyfr bach coch.

Prynwch

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd